strona główna

  Zarząd Koła
Prezes - Hubert Osak
Łowczy - Stanisław Zarębski
Podłowczy - Mirosław Kowalewski
Skarbnik - Bogdan Rajewski
Sekretarz - Radosław Haraszczuk
Kalendarz
Polowań
Sezon
2017 - 2018
Komisjia Rewizyjna
Przewodniczący - Zbigniew Trepiński
Członek - Jarosław Gloc
Członek - Jolanta Rokosz
Członek - Wiktor Olech
 

 
Obowiązki strażnika łowieckiego
w Kole Łowieckim Bażant Drawsko
pełnią:

wakat

Paweł Żarczyński

Plan pozyskania
Sezon 2017/2018
 

  Gospodarkę łowiecką prowadzimy na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 9660 ha
w tym 6740 ha stanowią tereny polne. Pozostały teren to przeważnie lasy mieszane
bukowo-sosnowe oraz bory sosnowe. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu stwarza
nieograniczone możliwości polowania z zasiadki lub podchodu.
opis
łowisk
178
179

  Obwód nr 178 położony na południowy wschód od miasta Złocieniec, w jednej
trzeciej pokryty lasami. Od wschodu granię stanowi jezioro Wąsosze a południowe
tereny to uprawy welkopowierzchniowe na których duży udział stanowi kukurydza.
Powoduje to intesywne żerowanie dzików co niepozostaje bez wpływu na szkody
łowieckie. Prowadzimy intensywne dokarmianie na poletkach położonych wśród
lasów ograniczając intensywność żerowania zwierzyny na polach.
 

  Obwód 179 to głównie tereny polne z około kikuset hektarami lasów mieszanych.
Pola położone są na terenie pięciu wsi o charakterze upraw wielkoobszarowych
i o charakterze rozdrobnionym. Polowania dewizowe na rogacze dają bardzo dobre
wyniki. Często trafiają się medalowe i okazałe parostki. Jeziora, oczka wodne,
śródpolne remizy i bagna stanowią idealne warunki do rozwoju i bytowania
ptactwa wodnego, stąd doskonałe wyniki polowań na kaczki.