strona główna

  Zarząd Koła
Prezes - Hubert Osak
Łowczy - Mirosław Kowalewski
Podłowczy - Wiesław Somrowski
Skarbnik - Bogdan Rajewski
Sekretarz - Radosław Haraszczuk
Komisjia Rewizyjna
Przewodniczący - Zbigniew Trepiński
Członek - Jarosław Gloc
Członek - Jolanta Rokosz
Członek - Wiktor Olech
 

 
Obowiązki strażnika łowieckiego
w Kole Łowieckim Bażant Drawsko
pełni kolega Paweł Żarczyński


Paweł Żarczyński

 

W związku ze zmianą dzierżaw obwodów łowieckich w 2021 roku powstał
na bazie dotychczsowych obwodów jeden obwód łowiecki nr 178.
Aktualna mapa łowisk w EKP
Poniższe archiwalne opisy są adekwatne do obecnego stanu.

  Gospodarkę łowiecką prowadzimy na jednym obwodzie nr 178 o powierzchni 9660 ha
w tym 6740 ha stanowią tereny polne. Pozostały teren to przeważnie lasy mieszane
bukowo-sosnowe oraz bory sosnowe. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu stwarza
nieograniczone możliwości polowania z zasiadki lub podchodu. Poniżej dwa obwody
z połączenia których powstał obwód 178. Aktualna mapa łowisk w EKP

mapa archiwalna
opis
łowisk
178
179

  Obwód nr 178 położony na południowy wschód od miasta Złocieniec, w jednej
trzeciej pokryty lasami. Od wschodu granię stanowi jezioro Wąsosze a południowe
tereny to uprawy welkopowierzchniowe na których duży udział stanowi kukurydza.
Powoduje to intesywne żerowanie dzików co niepozostaje bez wpływu na szkody
łowieckie. Prowadzimy intensywne dokarmianie na poletkach położonych wśród
lasów ograniczając intensywność żerowania zwierzyny na polach.

mapa archiwalna
 

  Obwód 179 to głównie tereny polne z około kikuset hektarami lasów mieszanych.
Pola położone są na terenie pięciu wsi o charakterze upraw wielkoobszarowych
i o charakterze rozdrobnionym. Polowania dewizowe na rogacze dają bardzo dobre
wyniki. Często trafiają się medalowe i okazałe parostki. Jeziora, oczka wodne,
śródpolne remizy i bagna stanowią idealne warunki do rozwoju i bytowania
ptactwa wodnego, stąd doskonałe wyniki polowań na kaczki.

mapa archiwalna