strona główna

29 maja
2022 rok
przystrzelenie

W dniu 11 czerwca w godzinach 09,00 do 11,00 odbędzie się przystrzelenie broni myśliwskiej.Po zakończeniu odbędzię się konkurs strzelecki.

Strzelnica Ostrowice.